NOTAKST (Norske Takstmenn)

Huitfeldts gate 12
0253 Oslo

Org. nr. 921573324

Produkt
Nettbasert utdanning som sertifisert takstmann.
Varighet: 3 måneder.

Pris: 25.000,-
Påmeldingsgebyr: 3.000,-
Bemerk påmeldingsgebyr er en seperat tjeneste bestående av kontortjenester fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner.

TOTAL: 28.000,-

Begrenset antall plasser.

Betaling

Betaling laves via faktura.

 • 14 dages betalingsfrist for private.
 • 1 ukes betalingsfrist for bedrift.

Faktura må betales senest på oppstartsdato. Dette kan gi kortere betalingsfrist ved sen bestlling.
Der er mulighet for delbetaling. Ved misligholdelse av delbetaling må det fulle beløp betales umiddelbart.
Ved manglende betaling fra bedrift hefter student personligt.

Ved påmelding er student forpliktet til å:

 • Betale for studie innen betalingsfrist utløper.
 • Betale for studie selv hvis student ikke fullfører studie.

Angrefrist

Privat:
Angrefristen for bestilling av utdanning utløper 14 dager etter påmelding.
Avmelding skal skje via kontaktformular på notakst.no/kontakt eller via angreskjema senest innen angrefrist utløper.

Last ned angreskjema her:
notakst.no/angreskjema.pdf

Angreretten på utdanning bortfalder:

 • Ved levering av logg inn opplysninger til nettstudie.
 • På oppstartsdato av utdanning.

I henhold til angrerettloven:

§ 22. Unntak fra angreretten

 • c) tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.
 • n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Det er ingen returrett på påmeldingsgebyr etter påmelding i henhold til angrerettloven:

§ 22. Unntak fra angreretten

 • c) tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.
 • e) levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg.
 • n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Bedrift:
Angreretten bortfalder ved bestilling.
Bedrifter er ikke omfattet av Angrerettloven.

Oppstart/Levering
Utdanning kan startes når logg inn opplysninger er levert. Levering av logg inn opplysninger laves senest på opplyst oppstarts dato.

Det kreves student setter opp statisk offentlig IP adresse i forbindelse med levering.

NOTAKST kan frata student tilgang til utdanning uten kompensasjon eller varsel ved mistanke om misbruk eller misvedligeholdelse av betingelser.

Innhold

Utdanning omfatter Norsk Standard (NS) NS 3600, NS 3424, NS 3940.
Samt grunnleggende undervisning i TEK 17, fuktskader i Norske boliger og miljøskadelige stoffer i bygg.

Vi forbeholder oss retten til å endre kursinnhold og betingelser uten varsel.

© Copyright.
Det er ikke tillatt å printe innhold fra utdanning, eller dele innhold med tredjepart uten skriftlig tillatelse.

Det er ikke tillatt å bruke Notakst navn eller logo i forbindelde med tjenester eller på rapporter uten skriftlig tilladelse.

Det er ikke tillatt å bruke Notakst sertifiseringbevis hvis du ikke har gyldig sertifisering.

Ved misbruk må student/takstmann betale 1 års full sertifisering som erstatningskrav + 500,- per dag for urettmessig bruk.

Ansvar og forsikring
Student/utdannet takstmann er selv juridisk og økonomisk ansvarlig for feil og skader som laves i forbindelse med utførelse av takstmann oppgaver og bruk av NOTAKST sertifisering, samt alle økonomiske (og andre) krav fra kunder og forsikring mm.

Medlemskap og sertifisering

Sertififsering:

 • Skadetakst
 • Verditakst

Pris for NOTAKST medlemskap og Takstmann sertifisering fastsettes hvert år den 1. januar.
Medlemskap og sertifisering har en gyldig varighet fram til den 1. januar hvert år, og skal fornyes hvert år.
Betaling for første år er inkludert i prisen for utdanning.

NOTAKST kan frata medlemskap og sertifisering uten kompensasjon eller varsel fra Takstmenn der overtreder betingelser, ikke lever opp til kompetansekrav eller de etiske retningslinjer fastsatt a NOTAKST.

Det er som medlem av Notakst kun tillatt å utfører takstmann arbeide og tjenester på områder hvor du har sertifisering fra Notakst.